Carl Orff - Carmina Burana

Data

2020 09 17

Įvertinimas
0
carmina Burana.jpg

„Carmina Burana“ – sceninė kantata, sukurta paties kompozitoriaus parašytu libretu, panaudojant dvidešimt keturis viduramžių laikotarpio eilėraščius iš 1803 m. Beuerno vienuolyne atrasto rankraščio „Codex Buranus“. Šios sceninės kantatos pulsas yra tvinkčiojantis jos ritmas, valdomas orkestro ir jo mušamųjų jėgos.

Bene žinomiausia kantatos „Carmina Burana“ dalis – pakilus choras „O Fortuna“, pradedantis ir užbaigiantis kūrinį. Kantatos tekstuose paliečiama daugelis iki šiol savo svarbos nepraradusių temų. Mūsų vaizduotėje viduramžių žmogus dažnai šmėkščioja lyg asketiškas vaiduoklis: beaistris, susigūžęs, marų išvargintas, pragaro bausmių įbaugintas. „Carmina Burana” parodo jį visai kitokį. Taip gaivalingai čia apdainuojami gyvenimo džiaugsmai, gamtos grožis, antikinio Kupidono ir Veneros malonės, tarsi pro gotiškas katedras jau būtų praskriejęs artėjančio Renesanso vėjas.

„Carmina Burana” eilėraščius suka dvi viena kitai priešingos ašys: maištaujanti dvasia ir neišvengiamas pasidavimas likimui. Nušvinta meilės ekstazė, sielą persmelkia skaistumas, vyno svaigulyje valandėlei apsisuka galva. Tolumoj lyg regėjimas pasivaidena iliuzinė laimė, tačiau netrukus Fortūna klastingai nusigręžia – gniūžta svajonės, baigiasi šaunus skrydis į nepasiekiamą džiaugsmą.

Nors kompozitorių ir nežinomus libretistus skiria septyni šimtai metų, dvasiškai jie atrodo kaip reta artimi. Niekur gaida neprieštarauja raidei. Priešingai: žodis ir garsas vienas kitą iškelia, pabrėžia ir sutvirtina. Tarsi „Carmina Burana” kūrėjai būtų glaudžiai bendradarbiavę.

Su mūsų orkestru kartu dalyvauja:

VDU ŠA mišrus choras “Ave Vita” (vad. prof. Kastytis Barisas)

Mišrus choras “Sonoros” (vad. Valerija Skapienė)

Mišrus choras “Musica dell’Arte” (vad. Gintarė Barisaitė-Mitkuvienė)

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios choras (vad. Eimantas Anskaitis)

Sopranas – VIKTORIJA JAKŠTIENĖ

Kontratenoras – VAIDAS BARTUŠAS

Baritonas – RAFAELIS ŠTAROLIS

Dirigentas – ROKAS PODELIS