Tarnybiniai nusižengimai

  • 2022 m. I ketv. dėl darbo pareigų pažeidimo skirtas vienas įspėjimas
  • 2021 m. IV ketv. dėl darbo pareigų pažeidimo skirti du įspėjimai
  • 2019 m. II ketv. dėl darbo pareigų pažeidimo skirti trys įspėjimai
  • 2018 m. IV ketv. dėl darbo pareigų pažeidimo skirti trys įspėjimai
  • 2018 m. III ketv. dėl darbo pareigų pažeidimo skirti trys įspėjimai
  • 2018 m. II ketv. dėl darbo pareigų pažeidimo skirtas vienas įspėjimas
  • 2017 m. I ketv. skirta viena drausminė nuobauda – papeikimas
  • 2016 m. I ketv. skirta viena drausminė nuobauda – pastaba
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-25